lauantai 4. kesäkuuta 2016

Digiloikan lähtökuoppia

Oppilaitostoiminnan arjessa on käsillä jo kesäloman odotus ja ensi syksyn kurssisuunnitelmien saattaminen esitekuntoon. Mitään uutta ja ihmeellistä ei kannata nyt aloittaa. Siitä huolimatta olemme työväenopistossa aloittaneet digiloikan lähtökuoppien kaivamisen: jokainen päätoiminen on vastannut kyselyyn, jossa tarkastellaan missä lähtötilanteessa itse kukin tällä hetkellä on. Kyselyn ja siihen liitetyn haastattelun perusteella lähdemme syksyllä suunnittelemaan loikkaajien valmennusohjelmaa ja kuinka aloitamme kevyen verryttelyn.

Lähtökohtamme ovat erilaisia, mutta se ei haittaa. Jokainen valmistautuu loikkaan kuntonsa mukaan. Joku on ollut tekemisissä erilaisten sovellusten ja vempainten kanssa pidemmän aikaa, toinen taas on jo toinen jalka oven välissä lähdössä eläkkeelle, eikä tunne enää tarvitsevansa loikkakuntoa. Näin ollen myös tavoitteemme on hyvin yksilöllisiä. Hyvä niin. Jokainen askel on kuitenkin eteenpäin, iloitkaamme niistä, sillä tässä loikkakisassa on vain voittajia.

Organisaationa työväenopiston tavoite on kaksijakoinen. Ensimmäinen tavoite on saattaa digitaalinen toimintaympäristö osaksi työväenopiston opetusta perinteisen luokkamuotoisen kurssiopetuksen rinnalle sekä uudistaa vapaan sivistystyön pedagogiikka ottaen mukaan digitaalisia sovelluksia, laitteita ja menetelmiä kokeillen ja kehittäen. Tiedossa on siis mm. erilaisten sovellusten kokeilemista. Se on vaihe, jota odotan innolla, enkä malttanut olla jo aloittamatta. Tutustuin muun muassa erilaisiin esittelydioja korvaaviin vaihtoehtoihin, kuten PowTooniin, jolla voi luoda animoituja esityksiä.

Toinen organisaatiotasoinen tavoite on selkeämmin Tampereen kaupunkistrategiasta nouseva: tehostaa työtä ja mahdollistaa parempi resurssien kohdentaminen opetusta tukevassa hallinnollisessa toiminnassa. Keskustellessamme mitä pieniä verryttelyaskelia voisimme tavoitteemme saavuttamisessa ensin ottaa, nousi esille erityisesti arkityövälineiden käytön haltuunotto. Esimerkiksi kaupunki on jo muutaman vuoden ajan suositellut sähköisen kalenterin käyttöä. Silti useimmille kalenterin käyttö on vieras asia. Myös opiskelijahallintojärjestelmämme HelleWi on päivitysten myötä saanut monia uusia toimintoja, joita emme ole ottaneet käyttöön. Olemme pärjänneet hyvin näinkin, mutta syksyllä ryhdistäydymme ja otamme nuo ja muutaman muun sähköisen työvälineen haltuumme.

Itsensä kehittäminen on pienten askelten politiikkaa, kyllä se hyppykin sujuu harjoittelun myötä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti