lauantai 1. lokakuuta 2016

Etätyö on osa digiajan työntekoa

Tampereen kaupungin organisaation toimintakykysuunnitelman mukaan sujuvaan hallintoon liittyy mm. työtekijöiden liikkuvuuden ja työskentelyn mahdollistaminen aika- ja paikkariippumattomasti. Julkilausuttuna toimenpidetavoitteena on, että etätyö otetaan käyttöön yhtenä työn tekemisen muotona niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kannatan tavoitetta lämpimästi, ja olenkin siirtynyt projektin puitteissa tekemään työtäni osittain etänä. Etätyön mahdollisuutta tarkastellaan työväenopistossa myös muiden halukkaiden kanssa. Pakottaahan ei ketään voi.

Etätyö-tavoitteen toteuttaminen edellyttää luottamusta ja toimintatapamuutoksen hyväksymistä johdon lisäksi myös ruohonjuuritasolla. Kun työntekijä tekee työtään itse valitsemassaan paikassa, esimiehen tulee luottaa alaistensa kykyyn suunnitella ja priorisoida omaa työtään. Ajatus ei tosin ole uusi työväenopistossa - näinhän meillä on tehty jo ainakin niin kauan kuin olen talossa ollut - kukaan ei tiedä mitä toinen tekee tai onko hän edes talossa. Onko se sitten hyvä vai paha?

Etätyössä johtamisen haaste siirtyy vahvasti myös työntekijälle itselleen, koska keskeisin johtamisen väline on työntekijän kyky johtaa itseään. "Itsensä pomottaminen ei ole aina helppoa", toteaa Seppo Tuomivaara Työterveyslaitokselta. Toisaalta esimiehen työnjohtovelvollisuus ei poistu, joten esimiehellekin on annettava mahdollisuus tehdä omaa työtään. Itsenäinen etätyö korostaakin alaistaitoja esimiestaitojen ohella.

Kokemusteni mukaan etätyöpäivänä työ on stressittömämpää, ja silti huomattavasti tehokkaampaa kuin työpaikalla, vaikka sähköpostiin vastaaminen haukkaakin yhtä lailla ison osan työajasta. Sähköpostin, pikaviestinten ja puhelimen aikakaudella yhteydenpito työpaikalle ja asiakkaisiin onnistuukin varsin kivuttomasti ja luo läsnäolon tunnetta. Kuitenkaan siirtyminen kasvokkain tapahtuneesta ajatusten vaihdosta sähköiseen viestintään ei ole itsestään selvyys: "Olen tavoitellut sinua usean päivän ajan", kertoi kollegani, tarkoittaen käyneensä työhuoneeni ovella pyörähtämässä. Asia ei ollut niin akuutti, että soittaminen tai kirjoittaminen olisivat käyneet hänen mielessään.

Kaikkea työtä ei voikaan tehdä etänä, etenkin jos halutaan pysyä mukana työpaikan sosiaalisessa verkostossa. Linda Pynnösen mielestä on hyvä, että etätyötä tehdään vain muutamia päiviä viikossa, toisaalta joitakin töitä voi tehdä pitkiäkin aikoja muita kasvokkain tapaamatta. Työn luonne ratkaisee missä työtä voi tehdä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

Eikä sovi unohtaa etätyön pelisääntöjen kirjaamisen tärkeyttä. Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt ovat yhtä tärkeitä niin digitaalisessa kuin face-to-face toimintaympäristössä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti