sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Digitaaliset osaamismerkit

Open Badget on nettimaailman ansio- ja taitomerkki, joiden avulla voi pelillisin keinoin kannustaa oppijaa eteenpäin. Näiden virtuaaliseen merkkien kehittäminen aloitettiin vuonna 2010. Kuusi vuotta ne ovat valloittaneet maailmaa ja levinneet eri organisaatioihin.

Suomessakin merkkejä jaetaan muun muassa monissa oppilaitoksissa ja vapaaehtoisjärjestöissä. Esimerkiksi Lahden ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa merkkejä voidaan käyttää vaihtoehtona perinteiselle todistukselle. Vastaavasti Martat ja Partio kannustavat jäseniään näyttämään järjestöosaamistaan virtuaalisia merkein.

Myös vapaassa sivistystyössä osaamisen tunnustaminen ja merkkien käyttö ovat myötätuulessa. Leena Saloheimon mukaan osaamismerkki soveltuu hyvin vapaan sivistystyön osaamisen tunnustamiseen. Raportissa hän toteaa, että myöntävälle organisaatiolle osaamismerkki on uusi tapa tuoda esiin koulutuksen sisältöjä ja kertoa toiminnasta.

Merkit ovat keino houkutella opiskelemaan. Joseph Barryn mukaan koulutuksen pelillistäminen onkin yksi tapa tuoda lisäarvoa koulutukselle: Koulutuksessa voidaan hyväksikäyttää pelien voimakkaasti koukuttavia ja motivoivia menetelmiä Badget-mallin avulla.

Huomasin tämän itsekin ryhtyessäni keväällä suorittamaan osaamismerkkejä Oppiminen onlinen -kautta. Kyseessä on mittava opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutuskokonaisuus, jossa voi suorittaa yhteensä 48 merkkiä. Merkkejä voi tallettaa virtuaaliseen portfolioon, kuten aikanaan tarramerkkejä pyhäkoulutauluun.

Mitä enemmän tutustuin merkeistä saatuihin kokemuksiin, sitä vakuuttuneemmaksi tulin siitä, että merkeillä voisi olla käyttöarvoa myös työväenopistossa. Merkkien myöntäminen ja pelillinen innostuminen voisivat omalta osaltaan lisätä sekä työväenopiston Digitaalinen toimintaympäristö –hankkeen että kaupungin digiohjelman tavoitteiden toteutumista. Koska opiston vieminen digiaikaan edellyttää sitä, että henkilökunta innostuu lähtemään mukaan ja kehittää omia digitaitojaan, ensimmäiset merkit voisivat olla tunnustuksia henkilökunnan osaamisesta ja sen kehittämisestä. Pidemmällä tähtäyksellä olisi hyvä tavoitella osaamismerkkejä, joita työväenopiston opiskelijat voisivat suorittaa.

Ajatuksesta innostuneena osallistuin verkkokoulutukseen, jossa harjoiteltiin tekemään ja myöntämään merkkejä. Kuinka tästä eteenpäin: lähdemmekö merkitsemään oppimisen polkua virtuaalisesti - se ratkeaa myöhemmin johdon päätösten ja erityisesti pedagogisen henkilökunnan näkemysten pohjalta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti